2 - ра Седница на Советот на општина Пехчево Print
Written by Живко Каликов   
Wednesday, 26 June 2013 11:56
There are no translations available.


2-ра седница на Советот на Општина Пехчево е закажана за денес 26.06.2013 година, со почеток во 17 часот.

Седницата ќе се оддржи во салата за состаноци на општина Пехчево, со предлог на следниот


ДНЕВЕН РЕД1. Усвојување на записникот од претходната седница;

2. Одлука за давање на приоритет на проектот езерце;

3. Одлука за давање на приоритет на проектот изградба на резервоар за вода во с.Панчарево;

4. Одлука за давање на приоритет на проектот изградба на селски улици во селата Негрево, Умлена и Чифлик;

5. Давање на согласност за намената на инветстицијата изградба на селски улици во селата Негрево, Умлена и Чифлик;

6. Одлука за усвојување на листана приоритетни проекти на Општина Пехчево;

7. Усвојување на правилник за правото на парична помош за социјално домување на лица корисници на постојана парична помош, соцјално загрозени-стамбено необезбедени;

8. Давање на согласност за намената на инветстицијата изградба на резервоар за вода во с.Панчарево;

9. Давање на согласност за намената на инветстицијата проектот езерце;

10. Барања од граѓани;

11. Советнички прашања;

12. Тековни активности;


Со почит,

Совет на Општина Пехчево

Претседател

Стојче Стефановски