Соопштение до граѓаните - наплата на заостанат даночен долг Print
Written by Живко Каликов   
Friday, 10 May 2013 07:01
There are no translations available.


Одделението за финансирање, буџет и администрирање со даноци при Општина Пехчево, овие денови интензивно работи на наплатата на даночните долгови.

Даночните обврзници се замолуваат да си го подмират заостанатиот даночен долг за да ги избегнат трошоците за камата, во спротивно ќе се соочат со присилна наплата на истиот.

Превземени се активности околу присилна наплата на данокот на имот и комуналната такса. Се изготвуваат опомени за ненаплатена комунална такса за истакната фирма на правни лица, по што ќе почне и фазата на дистрибуција.

Општината со јасна порака до граѓаните, да ги почитуваат овие обврски и колку повеќе граѓаните ќе ги исполнат своите должности, толку општината ќе има средства за проектите во полза на граѓаните.